Jaarverslag 2020

Kansen in de energiemarkt

Jaarverslag 2020

Eneco is koploper in de energietransitie en zet in op drie pijlers: klanten, assets en de integratie tussen deze twee. Dit biedt Eneco kansen op duurzame verdere groei.

Download jaarverslag
As Tempelman, CEO Eneco

‘Oprechte passie voor duurzaamheid’

Resultaten op hoofdlijnen

Brutomarge en overige opbrengsten

2020 1.094
2019 1.071

Bedrijfsresultaat (EBIT)

2020 163
2019 132

Kasstroom uit operationele activiteiten

2020 551
2019 454

Totale opbrengsten

2020 4.148
2019 4.332

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

2020 484
2019 428

Nettowinst

2020 118
2019 80

Investeringen (en aquisities) in vaste activa

2020 549
2019 372

Netto Schuld / EBITDA

2020 0,56
2019 0,54

Groepsvermogen

2020 2.948
2019 2.937

Rentedragende schulden

2020 828
2019 767

Balanstotaal

2020 6.281
2019 6.043

Groepsvermogen / totaal vermogen

2020 46,9%
2019 48,6%

Credit Rating

2020 A-
2019 BBB+

ROCE (Return on capital Employed)

2020 3,5%
2019 3,0%

ICR (Interest Coverage Ratio)

2020 7,8
2019 5,5

Aantal klantcontracten

2020 5,9
2019 5,7

Groei eigen duurzaam vermogen (MW)

2020 202
2019 205

Klanttevredenheid

2020 89,1%
2019 88,4%

Energiecijfers

Lees hier de interviews

Downloads

0
1
2
3
4
5
6
7