Eneco realiseert <br> windpark op <br> Maasvlakte 2

Eneco realiseert
windpark op
Maasvlakte 2

Eneco realiseert <br> windpark op <br> Maasvlakte 2

Eneco heeft in 2020 de aanbesteding gewonnen voor het toekomstige windpark Maasvlakte 2. In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert Eneco op de zeewering van de Tweede Maasvlakte een windpark met ruim 100 megawatt vermogen. De innovatieve onshore windturbines gaan vanaf 2023 jaarlijks maar liefst 416 gigawattuur (GWh) groene stroom opwekken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, inclusief Rijkswaterstaat, wordt hiermee van 100% duurzame energie voorzien.

Ruim 400 gigawattuur groene stroom 

Cees de Haan

Cees de Haan, directeur Eneco Wind & Solar: ‘De Tweede Maasvlakte is een geweldige locatie om een nieuw windpark te mogen ontwikkelen. Ik ben er dan ook zeer trots op dat we als Eneco op deze plek ons grootste onshore windpark mogen bouwen. Ik kijk ook erg uit naar de samenwerking met alle partijen in de regio om er een groot succes van te maken. Samen gaan we met dit project een hele mooie stap zetten om de energievoorziening van Rijkswaterstaat verder te verduurzamen.’

Windpark met

100 megawatt

opgesteld vermogen

Icon

Ideale locatie

De Tweede Maasvlakte is de ideale locatie voor een windpark. Het waait er hard en er zijn in de nabijheid geen woningen. De windturbines komen in de industriële omgeving van Maasvlakte 2 op zowel de harde zeewering (op de flank van een dijk) als de zachte zeewering (op het strand voor de duinen) te staan. In totaal gaat het om een lengte van zo’n 7,5 kilometer. Het nieuwe windpark gaat 416 gigawattuur (GWh) aan groene stroom opwekken, vergelijkbaar met het verbruik van 138.000 huishoudens. De groene stroom wordt gebruikt om het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 100% duurzame elektriciteit te voorzien. De resterende opgewekte stroom van het windpark zal via Rijkswaterstaat gebruikt worden voor de energiebehoefte van bruggen, sluizen en kantoren en zal ook beschikbaar komen voor andere Rijksonderdelen.

Jaarlijkse productie

416 gigawattuur

groene stroom

100% duurzame elektriciteit
voor ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, inclusief Rijkswaterstaat

Icon

Oog voor de omgeving

Tussen de schepen en industrie is er op de Tweede Maasvlakte ook natuur. Het gebied is in trek bij diverse vogelsoorten, zowel broedvogels als trekvogels. De buitencontour van de Maasvlakte is niet alleen bedoeld als zeewering, maar ook als strand geliefd bij recreanten. Daarom houdt Eneco bij de ontwikkeling van dit windpark rekening met de impact op natuur, recreatie en veiligheid. Deze is zorgvuldig onderzocht en vastgelegd in een milieueffectrapport (MER). De windturbines worden op bepaalde momenten stilgezet in verband met vogels en vleermuizen.

2023 operationeel

Inmiddels is Eneco gestart met de aanvraag van de benodigde vergunningen en verwacht in 2022 te beginnen met de voorbereidingen van de bouw, zodat het park uiterlijk 2023 voor 25 jaar duurzame energie kan gaan leveren. Rijkswaterstaat neemt vanaf 2023 alle groene stroom van het windpark af.