‘Powerparking’ bij gemeentehuis Dronten

‘Powerparking’ bij gemeentehuis Dronten

‘Powerparking’ bij gemeentehuis Dronten

In de winter van 2020/2021 worden bij het gemeentehuis van Dronten 120 parkeerplaatsen overkapt met bijna 1.100 zonnepanelen. Eneco is een van de partners in het pilotproject ‘Powerparking’ van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit heeft als doel heeft om hernieuwbare energieopwekking, elektrisch laden en energieopslag slim te integreren.

120 parkeerplaatsen met

1.100 zonnepanelen
Icon

De gemeente Dronten vangt met Powerparking meerdere vliegen in een klap: het met zonnepanelen overdekte parkeerterrein wordt gecombineerd met laadinfrastructuur en een batterij voor tijdelijke energieopslag. Naast het parkeerterrein wordt ook een deel van het loop- en fietspad bij het gemeentehuis overkapt. Zo komen energieopwekking, energieopslag en de mogelijkheid om elektrische voertuigen te laden op één plaats slim bij elkaar.

Slim

Met Powerparking stimuleert en faciliteert de gemeente Dronten het gebruik van elektrische mobiliteit, zowel voor openbaar laden als voor de elektrische voertuigen van de gemeente zelf. Bovendien wordt met Powerparking de ruimte van het parkeerterrein optimaal benut en neemt de gastvrijheid toe door de mogelijkheid van overdekt parkeren én eenvoudig laden voor automobilisten.

Elektrische mobiliteit

stimuleren

Icon

Uitrol naar andere parkeerterreinen

Eneco heeft samen met andere partners hard gewerkt om het systeem van carports met zonne-energie betaalbaarder te maken en om laadfaciliteiten en energieopslag te integreren. Electronicaproducent Alfen ontwikkelt als onderdeel van het systeem een laadpaal met vier uitgangen die als primeur in Dronten wordt geïnstalleerd. TU Delft gaat de resultaten van de pilot bij het gemeentehuis Dronten monitoren. Mede op basis van de kennis en ervaring die in Dronten wordt opgedaan is het doel om het Powerparking-concept vervolgens uit te rollen naar andere parkeerterreinen. 

Combinatie van energieopwekking, opslag en laadmogelijkheid.

Lelystad Airport

Zo neemt projectpartner Lelystad Airport de bevindingen van de pilot in Dronten graag mee in de uitvoering van het duurzaam energiesysteem op hun parkeerterreinen. Zo kunnen zij met de overige partners van PowerParking versneld invulling geven aan de duurzame inzet van hun parkeerruimte zodra de opening van de luchthaven definitief mogelijk wordt

Partnership voor energietransitie
De partners in het EFRO-project PowerParking zijn: provincie Flevoland, gemeente Dronten, TU Delft, Eneco, Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark, Alfen en Pontis Engineering. Zij zijn het erover eens dat dit slimme en flexibele energiesysteem op een innovatieve manier bijdraagt aan de energietransitie.