‘We kunnen ons enorm potentieel ontsluiten door als één team in de waardeketen te acteren’

‘We kunnen ons enorm potentieel ontsluiten door als één team in de waardeketen te acteren’

Hiroshi Sakuma, Chief Cooperation & International Officer
‘We kunnen ons enorm potentieel ontsluiten door als één team in de waardeketen te acteren’

Eneco, voorheen eigendom van 44 Nederlandse gemeenten, is eind maart 2020 definitief verkocht aan een consortium van Mitsubishi Corporation (80 procent van de aandelen) en Chubu Electric Power (20 procent). Hiroshi Sakuma, Chief Cooperation & International Officer en lid van de Management Board van Eneco ziet enorme kansen voor verdere groei van Eneco in de komende jaren.

Wat waren de belangrijkste strategische redenen voor Mitsubishi en Chubu om in Eneco te investeren?

‘We zien dat de energietransitie zich wereldwijd in een hoog tempo ontwikkelt, ook in Japan, Zuidoost-Azië en de USA, de energiemarkten waarin Mitsubishi over sterke posities beschikt. In Europa is de energietransitie echter verder gevorderd dan in de rest van de wereld. Wij zien Europa dan ook als gidsregio voor de mondiale energietransitie. Met Eneco krijgen we toegang tot uitgebreide energietransitiekennis, met name op het gebied van wind op zee en vraagstukken die voortkomen uit de introductie van grote hoeveelheden duurzame energie-opwekking. Japan bijvoorbeeld staat aan het begin van de realisatie van grootschalige windparken op zee. Door de kennis van Eneco te combineren met zowel het lokale netwerk van Mitsubishi en Chubu als hun kennis van de Japanse wetgeving en subsidies, kunnen we een competitieve positie in Japan creëren. We zullen de duurzame strategie van Eneco dan ook verder versterken en internationaal uitbouwen. Eneco wordt het Europese centrum van alle energiegerelateerde activiteiten van Mitsubishi. Mitsubishi en Chubu zullen ook de financiële positie van Eneco verder versterken. Eneco kan daarmee zijn kernactiviteiten financieel gezond voortzetten en een van de grootste energiebedrijven van Nederland blijven en ook in Europa worden.’

De cultuur tussen Japanners en Nederlands matcht goed


Hiroshi Sakuma

In Nederland is Mitsubishi vooral bekend als een speler in de automotive markt, kunt u ons meer inzicht bieden in de omvang, activiteiten en marktposities van Mitsubishi?

‘Met een balanstotaal van meer dan 150 miljard euro, een notering aan de Japanse beurs, 90.000 medewerkers, 10 divisies, 120 kantoren en activiteiten in 90 landen, is Mitsubishi Corporation een van de grootste geconsolideerde ondernemingen ter wereld. Er zijn veel andere bedrijven die Mitsubishi heten, en hoewel ze het logo met de drie rode diamanten delen (in het Japans betekent (“Mitsu” drie en “bishi” diamant), betekent dit niet dat deze per definitie deel uitmaken van Mitsubishi Corporation. In Nederland is het inderdaad minder bekend dat Mitsubishi Corporation ook een sterke Power Solution Group heeft (een van de 10 divisies) en een wereldspeler is met grote ambities op het gebied van de energietransitie; circa 10 procent van de omzet is energie-gerelateerd. De Power Solution Group is actief in Japan, USA, Europa en Zuidoost Azië en kent – inclusief Eneco – een balanstotaal van 14 miljard euro. En met de overname van Eneco, waarmee we al actief samenwerkten op het gebied van offshore windenergie, bezit Mitsubishi Corporation we nu ook een sterkere positie in Europa. Daarnaast is Chubu de derde speler in de Japanse energiemarkt met meer dan tien miljoen klanten.’

Mitsubishi en Eneco hebben al eerder samengewerkt. Wat vond u van deze samenwerking?

‘We hebben samengewerkt aan drie windparken: Luchterduinen, 23 kilometer van de kust bij Noordwijk en Zandvoort, Borssele III & IV dat net is gestart met de productie 55 kilometer van de kust bij Vlissingen en Norther, 23 kilometer van de Belgische kust. Bovendien hebben Eneco en Mitsubishi, opererend onder de naam EnspireME, in 2019 de bouw van Europa’s grootste batterij in Duitsland voltooid, waardoor er voldoende reservecapaciteit is voor het Europese elektriciteitsnet.

Ik was persoonlijk nauw betrokken bij al deze projecten en moet zeggen dat ik met bewondering naar deze samenwerking heb gekeken. Dit geeft me vertrouwen in de toekomst, omdat de chemie van de twee bedrijven gelijk is en we een gemeenschappelijke visie op de energie-industrie delen.’

Als Chief Cooperation & International Officer (CCIO) geeft u leiding aan het CCIO-office. Wat is de rol van dit coördinatiecentrum?

‘Het CCIO-office bestaat uit negen specialisten van Mitsubishi, twee van Chubu en een van Eneco, dus in totaal twaalf mensen naast mijzelf. We kennen drie doelstellingen. De eerste is het realiseren van synergie tussen Eneco en de aandeelhouders. Tijdens het verkoopproces hebben wij diverse concrete kansen voor samenwerking gezien. De tweede doelstelling is het op één lijn brengen van de aandeelhouders en Eneco. In dat kader hebben we samengewerkt aan een businessplan en een plan voor de financiële controle voor de komende vijf jaar. Ook werken wij aan een uitwisselingsprogramma van Eneco-medewerkers en medewerkers van Mitsubishi en Chubu. Hierdoor ben ik er van overtuigd dat we samen dezelfde waarden en doelen delen. De derde doelstelling is om als één team waarde te creëren en Eneco te laten groeien. Ondanks de coronasituatie zijn alle leden van het CCIO inmiddels actief betrokken bij de kern van de Eneco-business, zoals finance, M&A, strategie, solar & wind en heat & industrial. Iedereen werkt samen als één team. Ik vind het belangrijk dat de CCIO-leden als lid van Eneco en niet als aandeelhouder in het hart van Eneco’s bedrijf werken, alle sleutelfunctionarissen kennen en een goed begrip hebben van onze zakelijke uitdagingen.’

Enorme kansen voor Eneco

Hiroshi Sakuma

Kunt u een voorbeeld geven van deze waardecreatie?

‘Een goed synergievoorbeeld is het offshorewindpark CrossWind, het plan Hollandse Kust (noord), dat in 2023 groene stroom gaat leveren gelijk aan het energiegebruik van meer dan een miljoen Nederlandse huishoudens. Dit is een subsidieloos project en we hebben heel hard gewerkt om de handelsrisico’s te verminderen. We maakten gebruik van zowel de kennis en kracht van Eneco als ons aandeelhoudersnetwerk en creëerden een nieuwe business case om de commerciële risico’s te mitigeren. Dit leidde tot een goed onderbouwde investeringsbeslissing. Dit was zonder de samenwerking tussen Eneco, Mitsubishi en Chubu niet gelukt.’

Welke trends onderscheidt u in de energiemarkt en hoe speelt Eneco hierop in?

‘Een trend in de markt is de transitie van grote energiecentrales met hoge capaciteit en hoogspanning naar centrales met een kleine tot gemiddelde capaciteit en een decentrale infrastructuur voor hernieuwbare energie in complexe netwerksystemen. Hierbij staat het terugdringen van de CO2-uitstoot centraal. De concurrentie neemt bovendien snel toe, mede omdat de energiemarkt zich op een belangrijk keerpunt bevindt door vergaande deregulering en digitalisering. Als Eneco onderscheiden we ons door een geïntegreerde visie op al deze ontwikkelingen. Dit creëert een competitieve positie. De combinatie van wind, zon, decentraal opgewekte energie, warmte, batterijen, netwerken, warmtepompen en IT, inclusief de handel in energie (energy trade), maken het voor ons mogelijk om de hoogst noodzakelijke balans tussen de vraag naar energie en het energieaanbod te managen met als doel de meest duurzame oplossing tot stand te brengen. Dat is de kern van onze propositie en biedt ons een uniek uitgangspunt voor verdere groei.’

We hebben 18 synergieprojecten gedefinieerd

Hiroshi Sakuma

Balanstotaal Mitsubishi Corporation

150 miljard euro

10% is energiegerelateerd

Icon

Kunt u een paar voorbeelden geven waarop al wordt samengewerkt tussen Eneco en de nieuwe aandeelhouders?

‘Zeker. We zijn al goed op weg en kijken naar samenwerking op het gebied van warmtepompen, uitbreiding van de verkoop van groene stroom en energiediensten aan Japanse bedrijven in Europa, samenwerking in energy trade en mogelijk ook waterstof. We kijken naar de meest kansrijke deelmarkten, producten en services. In totaal hebben we 18 synergieprojecten gedefinieerd. De aandelen van Mitsubishi in EnspireME zijn al overgedragen aan Eneco, andere transacties zullen volgen. Eneco helpt Mitsubishi ook bij een tender voor een windpark in Japan, een volgende tender in de USA is al ingezet. Maar ook de samenwerking met Chubu is al gestart. Hier kijken we samen naar de mogelijkheden voor stadsverwarming in Japanse steden en een upgrade van de technische infrastructuur van de warmtecentrales in Utrecht. Door samenwerking kunnen we ook de sterke concurrentie het hoofd bieden en honderd procent duurzame energie tegen een scherpe prijs blijven aanbieden aan onze miljoenen consumenten en zakelijke klanten.’

Hoe kijkt u terug op uw eerste jaar als eigenaar van Eneco? Zijn de verwachtingen waargemaakt en creëert Eneco nu al waarde voor de nieuwe aandeelhouders?

‘Uiteraard hadden we te maken met een uitdagende zakelijke omgeving vanwege corona en heb ik meer videomeetings gehad dan persoonlijke gesprekken. Ondanks deze bijzondere omstandigheden hebben we innovatieve projecten verworven, zoals het Hollandse Kust (noord) offshorewindproject. Ook het windpark Maasvlakte 2 verworven. Het offshoreproject Norther (gelegen voor de Belgische kust en goed voor de energievoorziening gelijk aan 400.000 Belgische huishoudens) is gestart met de commerciële exploitatie. De offshoreprojecten Borssele III & IV en SeaMade zijn inmiddels al operationeel. Van de gevestigde energiebedrijven in Nederland scoren we het beste op duurzaamheid. Over het algemeen werd de impact van Covid-19 goed gemanaged. Nog voor de uitbraak hadden we ons crisisteam al operationeel en hebben we met handhaving van alle coronamaatregelen onze business goed weten te continueren. Er is ook progressie geboekt op het gebied van de energietransitie en dus is er waarde gecreëerd. Uiteraard is het belangrijk om te voldoen aan de financiële doelstellingen, maar tegelijkertijd zijn Mitsubishi en Chubu strategische langetermijninvesteerders. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.’

Hoe kijkt u persoonlijk terug, wat vindt u van Rotterdam en Nederland?

‘Het is verbazingwekkend dat er al een jaar is verstreken sinds ik iedereen bij Eneco World ontmoette toen Mitsubishi en Chubu de overname van Eneco aankondigden. Wat mij opvalt is dat de cultuur tussen Japanners en Nederlands goed matcht. Nederlanders zijn wat directer, maar wel transparant en beleefd. Dit spreekt Japanners aan. Er is een goede klik! En in de weekenden geniet ik van tennis en golf met Nederlandse en Japanse vrienden. Op een dag nodigde een vriend me uit om met een kleine boot door Rotterdam te varen, wat enerverend, ontspannend en leuk was. Rotterdam is een moderne stad met veel mooie natuur, meer dan in gemiddelde Japanse steden. Ik waardeer de gastvrijheid van alle Nederlanders. Dus ondanks covid heb ik in mijn eerste halve jaar echt genoten van mijn persoonlijke leven in Rotterdam.’

Het managen van evenwicht tussen vraag en aanbod is de sleutel tot succes

Hiroshi Sakuma