Waterstof als duurzame <br> energiebron voor <br> huishoudens

Waterstof als duurzame
energiebron voor
huishoudens

Waterstof als duurzame <br> energiebron voor <br> huishoudens

Eneco doet samen met Coöperatie Deltawind en HYGRO Energy onderzoek naar het gebruik van groene waterstof als energiebron voor huishoudens. Daarbij wordt de energie die een windturbine opwekt via elektrolyse omgezet naar en opgeslagen als waterstof en via een pijpleiding naar huishoudens getransporteerd. 

Vervanger van aardgas

Het onderzoek moet uitwijzen of deze techniek grootschalig kan worden toegepast als duurzame energiebron voor huishoudens in Stad aan ’t Haringvliet als vervanger van aardgas. Want als de bewoners besluiten om te schakelen naar waterstof, dan is betrouwbaarheid en een hoge leveringszekerheid van groot belang.

Keten geschikt maken

Twee jaar geleden startte het initiatief van de dorpsraad en actieve inwoners om waterstof als duurzame energiebron voor woningen te gaan gebruiken in Stad aan ’t Haringvliet. Om over te stappen naar waterstof moet uiteindelijk de hele keten geschikt worden gemaakt. Dat betekent niet alleen een naugezette controle van alle bestaande leidingen om waterstof te kunnen transporteren, maar in alle woningen moet ook een nieuwe CV-ketel worden geïnstalleerd en worden overgestapt op elektrisch koken.

2025

De komende jaren wordt het idee verder uitgewerkt met de bewoners en alle andere partners, zoals Stedin, Gasunie, de gemeente, provincie en lokale ondernemers. Hiervoor hebben zij op 16 juli 2020 een overeenkomst gesloten. Het streven is om uiterlijk in 2025 op waterstof over te stappen. En wanneer de bewoners van Stad aan ’t Haringvliet daarvoor kiezen, hebben zij de primeur in Nederland! 

Hoe maak je groene waterstof?

Door middel van elektrolyse – het samenbrengen van water en elektriciteit in een elektrochemisch proces – wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. Als in dit proces groene stroom – bijvoorbeeld windenergie – wordt gebruikt, gebeurt dat CO₂-vrij en is er sprake van groene waterstof.